IG-CEMETERY

Az IG-CEMETERY az IG Városüzemeltetési Szoftvercsalád temetőkataszteri modulja. A temető valamennyi elemének mennyiségi-, minőségi nyilvántartást végzi. Emellett az elhunytak részletes adatait is eltárolja a program, az elhunytakat sírokhoz rendeli.

  • a térképen látványos megjelenítést biztosít a temető objektumoknak, illetve felületeknek azoknak legfontosabb jellemzője szerint csoportosítva
  • tetszőleges mennyiségű fotó tárolható el egy temető objektumról, melyek az adatlapon megtekinthetőek
  • naprakész, pontos mennyiségi, és minőségi nyilvántartás
  • a zöldfelületi beruházások (parcella átépítések) a programmal könnyedén kezelhetők: a megvalósulási tervek beintegrálását követően szinte azonnal az új adatok állnak rendelkezésünkre
  • a nyilvántartást megalapozó térképek (geodéziai) más célra is használhatók (pl. beruházások tervezése), így költségtakarékos a használata
  • az elhunytak adatainak papíralapú nyilvántartását felhasználóbarát, dinamikus nyilvántartással váltja fel, így könnyedén beazonosíthatók az elhunytakhoz tartozó sír vagy urna
  • a hosszú és bonyolult papíralapú adminisztrációt (adatgyűjtés, adatszűrés, statisztika készítés, döntés előkészítést megalapozó adathalászat) néhány perces szűrési feladattá egyszerűsíti le
  • az adatbázis minden paraméterére részletes szűrési lehetőségeket biztosít, az egyes adatok típusától függő választható szűrési feltételekkel
  • térképi alapú szűrési lehetőségeket biztosít a program, azaz például egy adott területen levő temető objektumokat ki lehet szűrni
  • grafikonok készítésének lehetősége tetszőleges grafikon fajtába, tetszőlegesen kiszűrt adathalmaz alapján
  • látványos grafikai elemekkel, szűkített adatbázissal és korlátozott jogosultsággal lakossági felületté alakítható, javítva, más szintre emelve a lakossági kommunikációt
  • alapját képezi egy átfogó lakossági hibabejelentő portálnak
  • bármely vektoros, illetve raszteres segédtérkép beintegrálható és használható (ortofotó, helyrajzi számos térkép, környezetvédelmi szaktérképek stb.)
  • a szerkesztési lehetőségek rendkívül széles skálán mozognak: a geometriák csúcspontjai hozzáadhatók, mozgathatók, illetve törölhetők emellett kivonni, illetve összeadni is lehet, forgatni, arányosan nagyítani/kicsinyíteni, mozgatni egész geometriát, vagy csak egy belső geometriát
  • tetszőleges fájlok eltárolása