IG-PARK

Az IG-PARK az IG Városüzemeltetési Szoftvercsalád parkkataszteri modulja. A teljes közterületi zöldfelület (parkok, játszóterek, parki sportlétesítmények, közcélú erdők stb.) valamennyi élő-, és élettelen elemének mennyiségi, minőségi és érték nyilvántartását végzi.

 • a térképen látványos megjelenítést biztosít a parki objektumoknak, illetve felületeknek, azoknak legfontosabb jellemzője szerint csoportosítva
 • tetszőleges mennyiségű fotó tárolható el egy parki objektumról, melyek az adatlapon megtekinthetőek
 • naprakész, pontos mennyiségi-, és érték (vagyon) nyilvántartás
 • az egyes parki objektumok szakmai értékét képes kiszámolni, de alkalmas a könyv szerinti értékek nyilvántartására, és nyomon követésére is (amortizáció, aktiválás, selejtezés).
 • a zöldfelületi beruházások (park átépítések) a programmal könnyedén kezelhetők: a megvalósulási tervek beintegrálását követően szinte azonnal az új parki adatok állnak rendelkezésünkre
 • a nyilvántartást megalapozó térképek (geodéziai) más célra is használhatók (pl. közterületi, zöldterületi beruházások tervezése), így költségtakarékos a használata
 • a papíralapú fenntartási feladatokat felhasználóbarát, dinamikus feladatnyilvántartással váltja fel, így könnyedén nyomon követhetőek az egyes parki objektumokon elvégzett munkák hiszen azok csoportosítva jelennek meg
 • gyorsítja, hatékonnyá teszi a fenntartás munkaszervezési, feladatkiadási, ellenőrzési feladatait
 • a hosszú és bonyolult papíralapú adminisztrációt (adatgyűjtés, adatszűrés, statisztika készítés, döntés előkészítést megalapozó adathalászat) néhány perces szűrési feladattá egyszerűsíti le
 • az adatbázis minden paraméterére részletes szűrési lehetőségeket biztosít, az egyes adatok típusától függő választható szűrési feltételekkel
 • térképi alapú szűrési lehetőségeket biztosít a program, azaz például egy adott területen levő parki objektumokat ki lehet szűrni
 • grafikonok készítésének lehetősége tetszőleges grafikon fajtába, tetszőlegesen kiszűrt adathalmaz alapján
 • látványos grafikai elemekkel, szűkített adatbázissal és korlátozott jogosultsággal lakossági felületté alakítható, javítva, más szintre emelve a lakossági kommunikációt
 • alapját képezi egy átfogó lakossági hibabejelentő portálnak
 • bármely vektoros, illetve raszteres segédtérkép beintegrálható és használható (ortofotó, helyrajzi számos térkép, környezetvédelmi szaktérképek stb.)
 • a szerkesztési lehetőségek rendkívül széles skálán mozognak: a geometriák csúcspontjai hozzáadhatók, mozgathatók, illetve törölhetők emellett kivonni, illetve összeadni is lehet, forgatni, arányosan nagyítani/kicsinyíteni, mozgatni egész geometriát, vagy csak egy belső geometriát
 • tetszőleges fájlok eltárolása
IG-PARK