IG-TREE

Az IG-TREE az IG Városüzemeltetési Szoftvercsalád fakataszteri modulja. Fasorok és parkfák egyedeinek minden lényeges mennyiségi-, minőségi-, és állapot (egészségügyi) adatát nyilvántartja.

 • a térképen látványos megjelenítést biztosít a fáknak, azoknak legfontosabb jellemzője szerint csoportosítva
 • tetszőleges mennyiségű fotó tárolható el egy fáról, melyek a fa adatlapján megtekinthetőek
 • naprakész, pontos mennyiségi-, és érték (vagyon) nyilvántartás a fákról
 • a fa környezetének részletes nyilvántartása
 • szakmailag széles körben elfogadott módszerrel faértéket számol
 • a papíralapú fasorfenntartási feladatokat felhasználóbarát, dinamikus feladatnyilvántartással váltja fel, így könnyedén nyomon követhetőek az egyes fákon elvégzett munkák hiszen azok csoportosítva jelennek meg
 • egyszerűsíti a hatósági munkát (pl. fapótlások, fakivágási engedélyek…)
 • gyorsítja, hatékonnyá teszi a fasorfenntartás munkaszervezési, feladatkiadási, ellenőrzési feladatait
 • a hosszú és bonyolult papíralapú adminisztrációt (adatgyűjtés, adatszűrés, statisztika készítés, döntés előkészítést megalapozó adathalászat) néhány perces szűrési feladattá egyszerűsíti le
 • az adatbázis minden paraméterére részletes szűrési lehetőségeket biztosít, az egyes adatok típusától függő választható szűrési feltételekkel
 • térképi alapú szűrési lehetőségeket biztosít a program, azaz például egy adott területen levő fákat ki lehet szűrni
 • grafikonok készítésének lehetősége tetszőleges grafikon fajtába, tetszőlegesen kiszűrt adathalmaz alapján
 • műszeres mérés (fakopp) eredménye eltárolható az adatbázisban
 • látványos grafikai elemekkel, szűkített adatbázissal és korlátozott jogosultsággal lakossági felületté alakítható, javítva, más szintre emelve a lakossági kommunikációt
 • alapját képezi egy átfogó lakossági hibabejelentő portálnak
 • bármely vektoros, illetve raszteres segédtérkép beintegrálható és használható (ortofotó, helyrajzi számos térkép, környezetvédelmi szaktérképek stb.)
 • a szerkesztési lehetőségek rendkívül széles skálán mozognak: a geometriák csúcspontjai hozzáadhatók, mozgathatók, illetve törölhetők emellett kivonni, illetve összeadni is lehet, forgatni, arányosan nagyítani/kicsinyíteni, mozgatni egész geometriát, vagy csak egy belső geometriát
 • tetszőleges fájlok eltárolása
IG-TREE